सर्वनामांची व्याख्या, भेद आणि उदाहरणे - DigiShivar
मुख्यपृष्ठ सरकारी योजना शेती बाजारभाव हवामान अंदाज शेतीविषयक बातम्या स्टोरीज

सर्वनामांची व्याख्या, भेद आणि उदाहरणे

हिंदी भाषेचे चांगले ज्ञान तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा तुमच्याकडे व्याकरण चांगले असेल. व्याकरणात तुम्ही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादींबद्दल वाचले असेलच. आणि आज या लेखाच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला यापैकी एका सर्वनामाची माहिती देणार आहोत. आज लेखात तुम्हाला ते कळेल सर्वनाम काय आहे , सर्वनामांचे किती प्रकार आहेत? आणि सर्वनामाची व्याख्या काय आहे? यासोबतच सर्वनामांशी संबंधित इतर सर्व गोष्टींची माहिती मिळेल. सर्वनाम काय आहे याबद्दल तपशीलवार माहिती आणि इतर संबंधित माहितीसाठी तुम्ही हा लेख पूर्णपणे वाचू शकता.

सर्वनाम म्हणजे काय?

सर्वनाम हे शब्द आहेत जे संज्ञांच्या जागी वापरले जातात. जसे आपण, तू, तो, तो, तू, मी, तू इत्यादी शब्दांना सर्वनाम म्हणतात. ते एका उदाहरणाने समजून घेऊया –

उदाहरण ,

 1. रामला घरी लवकर पोहोचायचे होते, म्हणून राम लवकर निघून गेला.
 2. रॅम त्यामुळे लवकर घरी पोहोचायचे होते ते प्रथम सोडले.

या उदाहरणात तुम्ही पाहिले असेल की येथे रामाबद्दल बोलले जात आहे, कोण उशीर झाला आणि म्हणून तो लवकर निघून गेला. आता तुम्ही पहिले वाक्य आणि दुसरे वाक्य बघा. तुम्हाला दोन्ही वाक्यांमध्ये समान गोष्ट समजेल, परंतु ही गोष्ट दुसर्‍या वाक्यात अधिक चांगल्या प्रकारे स्पष्ट केली आहे. दुसऱ्या वाक्यात तुम्ही राम (संज्ञा) साठी सर्वनाम (ते) चा वापर पाहू शकता. त्यामुळे त्याची रंजकता वाढली आहे आणि अर्थ समजण्यास अडचण येत नाही.

सर्वनामाची व्याख्या

तुम्ही आत्तापर्यंत लेखात शिकलात की संज्ञांच्या जागी जे शब्द वापरले जातात त्यांना सर्वनाम असे म्हणतात. जर आपण सर्वनामाचा शाब्दिक अर्थ पाहिला तर त्याचा अर्थ होतो – प्रत्येकाचे नाव. याचा अर्थ असा आहे की ते कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीच्या वापरासाठी नाही. प्रत्येकजण त्याचा वापर करू शकतो. त्याचप्रमाणे, ते कोणा एकाचे नाव नसून सर्वांचे नाव असू शकते.

अशा उदाहरणाने समजून घ्या की जेव्हा आपण स्वतःसाठी सर्वनाम वापरतो तेव्हा आपण “मी” वापरतो. त्याचप्रमाणे इतर लोक देखील स्वतःसाठी हाच शब्द वापरतात. तर अशा प्रकारे एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीद्वारे वापरल्या जाण्याऐवजी ते सर्व वापरतात.

संज्ञा एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीचा संदर्भ देण्यासाठी वापरली जातात तर सर्वनाम, त्याउलट, प्रत्येकासाठी आणि प्रत्येकासाठी वापरली जाऊ शकतात. उदाहरणार्थ, ‘मोहन जात आहे’ असे म्हटले तर. म्हणजे विशिष्ट व्यक्ती कुठेतरी जात आहे. आपण असे म्हणतो तर तो जर ते कुठेतरी जात असेल तर त्याचा अर्थ शहर, दुकान, प्राणी, घर, पक्षी इ. अशाप्रकारे, आपण समजू शकतो की सर्वनामाचे क्षेत्र संज्ञाच्या क्षेत्रापेक्षा अधिक विस्तृत आणि विस्तृत आहे.

या सर्वनामांच्या वापराने केवळ वाक्येच सुंदर होत नाहीत तर कोणत्याही शब्दाची किंवा नावाची (संज्ञा) पुनरावृत्ती टाळता येते. यासोबतच तुमचे विचार स्पष्टपणे ठेवण्यासही मदत होते.

सर्वनामांचे भेद / प्रकार

सर्वनामांचे प्रकार / भेद याबद्दल बोला उत्पत्तीच्या आधारावर सर्वनामांचे दोन प्रकार हं –

 • मूलभूत सर्वनाम
 • संयुक्त सर्वनाम

मुळात सर्वनामांची संख्या 11 आहे, जी मूलभूत सर्वनाम म्हणून ओळखले जसे – मी, तू, तू, हे, ते, जे, म्हणून, कोण, काय, कोणीतरी आणि काहीतरी. जेव्हा या मूलभूत सर्वनामांवर कारक चिन्हांचा प्रभाव पडतो तेव्हा ते संयुग स्वरूप बनतात. जसे –

उदाहरण:

I (मुख्य सर्वनाम) ची संयुक्त रूपे – मी, मी, मी, आम्ही, आम्ही, आम्हाला, माझे, माझे, माझे, माझ्यासाठी, माझ्यासाठी, इ.

ते आता कळू दे उपयोगाच्या दृष्टिकोनातून त्याची किती रूपे हं –

 1. व्यक्तिगत सर्वनाम
 2. निश्चित सर्वनाम
 3. अनिश्चित सर्वनाम
 4. possessive सर्वनाम
 5. प्रश्नार्थक सर्वनाम
 6. प्रतिक्षेपी सर्वनाम

आता या सर्व सर्वनामांबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया –

व्यक्तिगत सर्वनाम

जो शब्द (सर्वनाम) वक्ता, श्रोता (श्रोता) आणि चर्चा होत असलेली व्यक्ती (इतर तिसरी व्यक्ती) यांच्यासाठी वापरला जातो किंवा जो त्यांच्या जागी जातो त्याला पुल्लिंगी सर्वनाम म्हणतात. जसे – मी, तू, तो, ती इ.

उदाहरण ,

तो मला येऊन सांगितले आपण आज मी शोधत होते

या वाक्यात तुम्ही तीन पुल्लिंगी सर्वनाम पाहू शकता – तो, ​​मी आणि तू. ही तिन्ही सर्वनाम पुल्लिंगी सर्वनामांचे तीन फरक दाखवतात. मी – गृहस्थ, तू – मधला माणूसतो – इतर पुरुष,

याप्रमाणे ओळखा:

 • सज्जन – मी, आम्ही, मी, मी, आम्ही, माझे, आमचे, मी.
  उदाहरण: मी याबाबत काही माहिती नसल्याने बोलणे योग्य वाटले नाही.
 • मधला माणूस तू, तू, तू, तू, तू, तू, तू, तू, तू, तू, तू
  उदाहरण: काय आपण तू माझ्याबरोबर चालू शकतोस का?
 • इतर पुरुष तो, ते, ते, हे, हे, ते, ते, ते, ते, ते, ते, तो
  उदाहरण: काय ते लोक आमचे ऐकतील का?

निश्चित सर्वनाम

जे शब्द किंवा सर्वनामे दूरच्या/जवळच्या किंवा जवळच्या गोष्टींकडे सूचित करतात/ दर्शवतात, अशा सर्वनामांना निश्चित सर्वनाम म्हणतात. जसे – हे, ते, ते, ते, हे इ.

उदाहरण:

 • हे माझे पेन आहे.
 • त्याने घागर टेबलावर ठेवली आहे.
 • ही माझी नवीन कार आहे.
 • तो चेंडू तिथे का पडून आहे?
 • ते मूल शिकत आहे.
 • ती सर्व एकाच झाडाची फळे आहेत.
 • ही माझी खेळणी आहेत.

निश्चित सर्वनामांचेही दोन प्रकार आहेत.

दूरस्थ निश्चित सर्वनाम: दूरच्या वस्तू किंवा व्यक्तीबद्दल अर्थ देणारे सर्व सर्वनाम शब्दांना दूरस्थ निश्चित सर्वनाम म्हणतात.

उदाहरण: ती कार माझी आहे.

समीप निश्चित सर्वनाम: यामध्ये, ते शब्द किंवा सर्वनाम येतात जे जवळच्या किंवा जवळच्या वस्तू आणि व्यक्तीचा अर्थ देतात.

उदाहरण: ही माझी पेन्सिल आहे. माझ्या भावाकडे खेळणी आहेत.

अनिश्चित सर्वनाम

सर्वनाम अनिश्चित सर्वनाम असे म्हटले जाते. जसे – दुसरे काहीतरी.

उदाहरण ,

 • कोणीतरी असावं ज्याने हा प्रश्न सोडवला असेल.
 • नवीन प्रकल्पाबाबत अद्याप काहीही ठरलेले नाही.
 • कुणीतरी त्याला सांगा की रमेशने त्याची सायकल घेतली आहे.
 • सकाळपासून त्याने काही खाल्ले नाही.
 • कोणीतरी माझ्यासोबत हे काम पूर्ण करू शकेल का?

तुमच्या लक्षात आले असेल की काही ‘शब्दांचे गट’ देखील अनिश्चित सर्वनाम म्हणून वापरले जातात. जसे –

1. काहीतरी किंवा इतर
2. काही किंवा इतर
3. सर्व काही,
४. प्रत्येकजण,
5. काहीही,
6. काही इ.

उदाहरण: त्याच्याबद्दल काहीतरी त्यामुळे माहीत असेल.

सापेक्ष सर्वनाम

संबंधित सर्वनाम त्या शब्दांचा संदर्भ देतात ज्याद्वारे एका सर्वनामाचा दुसऱ्या सर्वनाम शब्दाशी संबंध स्थापित केला जाऊ शकतो. किंवा दुसऱ्या शब्दांत एक सर्वनाम ज्याद्वारे एका शब्दाचा किंवा वाक्याचा दुसऱ्या शब्दाशी किंवा वाक्याचा संबंध समजू शकतो. जसे: who – so, as – like that, who – his इत्यादी अशी अनेक सर्वनाम सापेक्ष सर्वनामांमध्ये येतात.

उदाहरण:

 • म्हणून तू काम करशील का? तसे फळ मिळेल.
 • सारखे करण्यासाठी तसे भरणे
 • ते sovega s/o गमावेल ते जागे होईल s/o मिळेल
 • ते मुले कठोर परिश्रम करतात ते यशस्वी व्हा.
 • ज्याचे काठी त्याचा म्हैस.
 • या समान ड्रेस ज्या मी बरेच दिवस शोधत होतो.
 • ते प्रथम येईल ते प्रथम मिळेल.

प्रश्नार्थक सर्वनाम

प्रश्न विचारण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या सर्वनामांना प्रश्नार्थक सर्वनाम म्हणतात. हे अशा प्रकारे समजले जाऊ शकते की प्रश्नाचा अर्थ देणारे सर्वनाम शब्द प्रश्नार्थक सर्वनाम मानले जातील. जसे – काय, कोण, कसे, कुठे, केव्हा, इ. प्रश्नाचा अर्थ देणारे इतर शब्दांना प्रश्नार्थक सर्वनाम म्हणतात.

उदाहरण:

 • श्याम कुठे? गेला आहे?
 • तलावाजवळ कोणाचे घरी आहे का?
 • आज तुला का? जायची इच्छा आहे?
 • आमच्या नवीन वर्ग शिक्षकाचे नाव काय आहे ?
 • हे उघडे येथे पडलेले आहे कोणाचे आहे ?
 • आपल्या देशाचे राष्ट्रपती WHO? आहेत ?
 • आपण कधी आलात का?
 • टीव्ही समोर काय पडले आहे?

परावर्ति सर्वनाम

जे शब्द तिन्ही व्यक्तींमध्ये गोपनीयतेची भावना देतात – उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष आणि इतर पुरुषांना वैयक्तिक सर्वनाम म्हणतात. उदाहरणार्थ, स्वतःला, आपोआप, स्वतःला किंवा स्वतःसारखे शब्द, जे गोपनीयतेची भावना देतात. अशा सर्वनाम शब्दांचा उपयोग संज्ञा किंवा सर्वनाम निश्चित करण्यासाठी, सामान्य अर्थाने दुसर्या व्यक्तीच्या तटस्थतेसाठी केला जातो.

उदाहरण ,

 • आय स्व हे काम मी करू शकतो.
 • इतरांना नाही, तू स्वतः त्याला जबाबदार मानतो.
 • जेव्हा मुले मोठी होतात स्वतःहून शाळेत जायला लागतो.
 • मनोज तू स्वतः जाऊन पूजेचे साहित्य आणले.
 • सावित्री आमचे मामाच्या ठिकाणी गेलो.

सर्वनाम आणि त्याचे प्रकार (थोडक्यात)

कर्म संख्या सर्वनाम प्रकार आणि ओळख उदाहरण
मर्दानी (a) उत्तम पुरुष – I; आम्ही/आम्ही
(ब) मधला माणूस – तू, तू, तू; तू, तू
(c) इतर व्यक्ती – या, या, त्या; हे लोक, ते लोक
१ – आय मी तुझ्याबरोबर घरी जाईन
2 – काय आपण माझ्या कामात सर्वजण मदत करतील.
३ – ते लोक आज घरी परतणार.
2 निर्धारक (a) समीप – हे, हे
(b) दूर – तो, ​​ते
१ – या त्या पिशवीत पुस्तके ठेवा.
२ – तो टेबलावरून जग काढून घ्या.
3 अनिश्चित (a) प्राणी संवेदना – कोणतीही
(b) वस्तू पारखी – काही
1 – कदाचित कोणतेही त्याला घ्यायला गेला आहे.
२ – काही त्यामुळे प्रकरण घडले आहे, अन्यथा ती अशी गेली नसती.
4 नातेवाईक कोण, म्हणून ते जो झोपतो तो गमावेल.
चौकशी करणारा (अ) प्राणी ज्ञान-कोण; सर्व कोण
(b) ऑब्जेक्ट सिग्निफायर- काय; काय-काय
1 – आज सर्व कोण सिनेमाला जाणार का?
2 – आज रात्रीच्या जेवणात काय काय बनवा?
6 6. वैयक्तिक आपण आपण ला फक्त हे काम पूर्ण करायचे आहे.

सर्वनामांशी संबंधित प्रश्न आणि उत्तरे

सर्वनाम म्हणजे काय? सर्वनामाची व्याख्या काय आहे?

सर्वनाम ते शब्द आहेत, जे संज्ञाच्या जागी वापरले जातात म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचे नाव, वस्तू, ठिकाण इ. त्याखाली मी, तू, तुझा, तू, तुझा, हा, तो, हा, तो, आम्ही, आमचे, असे शब्द येतात.

सर्वनामांचे किती प्रकार आहेत?

सर्वनामांचे 6 प्रकार आहेत – पुल्लिंगी सर्वनाम, निश्चित सर्वनाम, अनिश्चित सर्वनाम, प्रश्नार्थक सर्वनाम, संबंधित सर्वनाम आणि मालक सर्वनाम.

11 सर्वनाम शब्द काय आहेत?

मी, तू, तू, ते, ते, जे, म्हणून, WHO?काय, कोणतेही आणि या सर्व मूलभूत सर्वनाम म्हटले जाते हुह,

सर्वनामांची काही उदाहरणे द्या?

सर्वनामांची 10 उदाहरणे – मी, तो, ती, तू, आम्ही, तो, ती, तुमची, त्यांची, कोणीतरी, कुठे, त्याचे, कधी, कोणाचे, एकमेकांना, प्रत्येकजण, कोणीही, प्रत्येक, कुठेही, कोणीही, काहीही, इ. सर्वनामांची उदाहरणे आहेत.

आज या लेखात आपण सर्वनामांची व्याख्या, भेद आणि उदाहरणे इत्यादींची माहिती वाचा. आशा आहे की तुम्हाला ही माहिती उपयुक्त वाटेल. तुम्हाला असे आणखी लेख वाचायचे असतील तर आमच्या वेबसाइटला भेट द्या हिंदी NVSHQ सामील होऊ शकतात.


Web Title – सर्वनामांची व्याख्या, भेद आणि उदाहरणे

Leave a Comment

Share via
Copy link