गुजरात मालमत्ता नोंदणी 2022-23: मुद्रांक शुल्क शुल्क, कागदपत्रे - DigiShivar
मुख्यपृष्ठ सरकारी योजना शेती बाजारभाव हवामान अंदाज शेतीविषयक बातम्या स्टोरीज

गुजरात मालमत्ता नोंदणी 2022-23: मुद्रांक शुल्क शुल्क, कागदपत्रे

गुजरात मालमत्ता नोंदणी येथे ऑनलाइन garvi.gujarat.gov.in, गुजरातमध्ये मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क 2022-23, डीड तपशील, आवश्यक कागदपत्रे, नोंदणी शुल्क

गुजरात सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन उद्योगात नोकरीच्या संधी वाढवण्यासाठी नवीन इलेक्ट्रॉनिक धोरण आणले आहे. नवीन कार्यक्रमांतर्गत विविध मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरणा सवलतींसाठी गुंतवणूकदार देखील पात्र असतील. गुजरातमध्ये 2022 मध्ये घर खरेदी करताना मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक आहे आणि रिअल इस्टेट मार्केटला नियंत्रित करणार्‍या सर्व कायदेशीर नियमांची माहिती असणे शहाणपणाचे आहे. संबंधित तपशीलवार माहिती मिळविण्यासाठी खाली वाचा गुजरात मालमत्ता नोंदणी जसे की ठळक मुद्दे, उद्दिष्टे, फायदे, गुजरात डीड नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क, आवश्यक कागदपत्रे, गणना करण्यासाठी पायऱ्या गुजरातमध्ये मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कगुजरातमध्ये मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरण्याची पायरी आणि बरेच काही

गुजरात मालमत्ता नोंदणी

गुजरात मालमत्ता नोंदणी 2022-23

भविष्यातील कायदेशीर आव्हानांपासून मालमत्तेचे संरक्षण करणार्‍या नोंदणी प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे रिअल इस्टेटची नोंदणी करताना मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरणे. 1908 चा नोंदणी (गुजरात सुधारणा) कायदा गुजरातमधील रिअल इस्टेटच्या नोंदणीवर नियंत्रण ठेवतो. मालमत्तेच्या मालकाला स्पष्ट हस्तांतरित करण्याची हमी देण्यासाठी, स्थावर मालमत्तेचा समावेश असलेले सर्व व्यवहार नोंदणीकृत असले पाहिजेत. मालमत्तेची नोंदणी ही एक प्रक्रिया आहे ज्यामुळे कायमस्वरूपी सार्वजनिक रेकॉर्ड तयार होतो. डीड तयार करणे आवश्यक आहे, आवश्यक मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक आहे आणि स्थावर मालमत्तेच्या नोंदणी प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून नोंदणी शुल्क कायदेशीररित्या नोंदवले जाणे आवश्यक आहे. गुजरातमधील मालमत्तेची नोंदणी किंवा हस्तांतरण गुजरात सरकारच्या नोंदणी महानिरीक्षकाद्वारे केले जाते.

भू नक्ष गुजरात

गुजरातमध्ये मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क ठळक मुद्दे

नाव गुजरात मालमत्ता नोंदणी
यांनी परिचय करून दिला गुजरात सरकार
राज्य गुजरात
लाभार्थी गुंतवणूकदार
अधिकृत संकेतस्थळ https://garvi.gujarat.gov.in/

गुजरात मालमत्ता नोंदणी उद्दिष्टे

गुजरात मालमत्ता नोंदणीची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:

 • डीड नोंदणीकृत असल्यास गुजरात ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी अॅक्ट अंतर्गत शीर्षक किंवा व्याज मिळू शकते.
 • योग्य कार्यालयात दस्तऐवज नोंदणीकृत झाल्यानंतर, ते कायमस्वरूपी सार्वजनिक रेकॉर्ड बनेल.
 • गुजरातचा मालमत्ता नोंदणी कार्यक्रम सामान्य लोकांना सूचित करतो की मालमत्तेची मालकी बदलली आहे.
 • कोणीही मालमत्ता नोंदणीसाठी सार्वजनिक रेकॉर्ड पाहू शकतो आणि नोंदणीकृत डीडची प्रत मिळवू शकतो.
 • मालमत्ता खरेदी करताना ती कधी गहाण ठेवली आहे का हे पाहण्यासाठी कोणताही नागरिक मालमत्तेची रजिस्ट्री तपासू शकतो.
 • जर एखाद्याला गुजरातमध्ये रिअल इस्टेट खरेदी करायची असेल, तर ते संबंधित प्राधिकरणाकडे उपलब्ध रेकॉर्ड इंडेक्स त्वरीत तपासू शकतात. व्यक्ती शोधू शकते की सर्वात अलीकडील हस्तांतरण डीड कोणाच्या नावावर नोंदणीकृत आहे.

इतर गुजरात

गुजरात मालमत्ता नोंदणीचे फायदे

गुजरात मालमत्ता नोंदणीचे काही प्रमुख फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:

 • नवीन गुजरात इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण 2022-28 अंतर्गत गुजरात इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनात आघाडीवर असेल, ज्यामुळे नोकरीच्या अनेक संधीही निर्माण होतील.
 • मालमत्तेची नोंदणी करताना खरेदीदाराने मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरणे आवश्यक आहे.
 • गुजरात सरकार पात्र गुंतवणूकदारांकडून मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरण्यासाठी 100 टक्के सूट आणि कपात स्वीकारेल.
 • राज्य सरकार गुंतवणूकदारांना टॅरिफ रिफंड देणार असल्याने पात्र गुंतवणूकदारांना वीज शुल्क भरावे लागणार नाही.

गुजरात डीड नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्क

स्थावर मालमत्तेचा समावेश असलेल्या प्रत्येक व्यवहारासाठी पुरावा म्हणून मालमत्ता मालकाने भरावा लागणारा कायदेशीर कर याला मुद्रांक शुल्क म्हणतात. या तक्त्यामध्ये गुजरातमधील स्थावर मालमत्तेच्या डीडची विक्री आणि हस्तांतरण नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्क दराची सूची आहे.

मुद्रांक शुल्क दर
मुद्रांक शुल्काचा मूळ दर 3.50 टक्के
मूळ दरावर चाळीस टक्के दराने अधिभार 1.4 टक्के
एकूण मुद्रांक शुल्क 4.90 टक्के

नोंदणी शुल्क

गुजरात राज्य व्यवहार मूल्याच्या 1% किंवा मालमत्तेच्या बाजार मूल्यावर नोंदणी शुल्क यापैकी जे मोठे असेल ते आकारते. गुजरातमध्ये, खालील नोंदणी शुल्काचे मूल्यांकन केले जाते:

लिंग गुजरात नोंदणी शुल्क २०२२
स्त्री महिलांसाठी कोणतेही नोंदणी शुल्क नाही
पुरुष 1%
संयुक्त खरेदीदार (स्त्री आणि महिला) नोंदणी शुल्क नाही
संयुक्त खरेदीदार (स्त्री व पुरुष) 1%

आत्मनिर्भर गुजरात सहाय्य योजना

गुजरात मालमत्ता नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे

गुजरात मालमत्ता नोंदणीसाठी आवश्यक असलेली काही महत्त्वाची कागदपत्रे खालीलप्रमाणे आहेत:

 • इनपुट शीट: त्यात दस्तऐवजाची माहिती आणि पक्षांच्या स्वाक्षऱ्या (मालक आणि खरेदीदार) असणे आवश्यक आहे.
 • अर्ज फॉर्म क्रमांक 1: जर दस्तऐवज गुजरात मुद्रांक कायदा 1958 च्या कलम 32-A मध्ये येत असेल, जे मालमत्तेचे बाजार मूल्य स्थापित करते, तर हा विभाग पूर्ण करा.
 • स्वाक्षरी आणि दावा करणाऱ्या पक्षांसाठी तसेच साक्षीदारांसाठी ओळख दस्तऐवज
 • मुखत्यारपत्रावर स्वाक्षरी केली असल्यास किंवा ती वापरून सादर केली असल्यास, मूळ आणि खरी प्रत वापरली जाणे आवश्यक आहे.
 • मालमत्तेच्या मालकी हक्कांचे पुरावे

गुजरातमध्ये स्टॅम्प ड्युटी शुल्काची गणना करण्यासाठी पायऱ्या

गुजरातमध्ये मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्काची गणना करण्यासाठी वापरकर्त्याने खालील चरणांचे पालन करणे आवश्यक आहे:

 • सर्व प्रथम, वर जा अधिकृत संकेतस्थळ गारवी चा म्हणजेच https://garvi.gujarat.gov.in/
 • वेबसाइटचे होमपेज स्क्रीनवर उघडेल
गुजरात 2022 मध्ये मुद्रांक शुल्क शुल्काची गणना करा
 • वर क्लिक करा कॅल्क्युलेटर टॅब
 • आता स्क्रीनवर दोन पर्याय उघडतील म्हणजे,
  • नोंदणी शुल्क कॅल्क्युलेटर
 • आता, वर क्लिक करा मुद्रांक शुल्क कॅल्क्युलेटर बटण
 • स्क्रीनवर एक नवीन पृष्ठ उघडेल
गुजरातमध्ये स्टॅम्प ड्युटी शुल्काची गणना करण्यासाठी पायऱ्या
 • आता, लेख निवडा
 • त्यानंतर, कॅल्क्युलेट स्टॅम्प ड्यूटीवर क्लिक करा
 • शेवटी, मुद्रांक शुल्क स्क्रीनवर प्रदर्शित होईल

गुजरात 2022 मध्ये नोंदणी शुल्क मोजण्यासाठी पायऱ्या

गुजरातमधील नोंदणी शुल्काची गणना करण्यासाठी वापरकर्त्याने खालील चरणांचे अनुसरण करणे आवश्यक आहे:

 • सर्व प्रथम, वर जा अधिकृत संकेतस्थळ गारवी चा म्हणजेच https://garvi.gujarat.gov.in/
 • वेबसाइटचे होमपेज स्क्रीनवर उघडेल
 • वर क्लिक करा कॅल्क्युलेटर टॅब
 • आता स्क्रीनवर दोन पर्याय उघडतील म्हणजे,
  • नोंदणी शुल्क कॅल्क्युलेटर
 • आता, वर क्लिक करा नोंदणी शुल्क कॅल्क्युलेटर बटण
 • स्क्रीनवर एक नवीन पृष्ठ उघडेल
गुजरात 2022 मध्ये नोंदणी शुल्क मोजण्यासाठी पायऱ्या
 • आता, लेख निवडा
 • त्यानंतर, कॅल्क्युलेट रजिस्ट्रेशन फी वर क्लिक करा
 • शेवटी, नोंदणी शुल्क स्क्रीनवर उघडेल

गुजरातमध्ये मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क ऑनलाइन भरण्याच्या पायऱ्या

 • ई-स्टॅम्पिंग: गुजरातमध्ये, मालमत्ता खरेदीदारांना ई-स्टॅम्पिंग नावाच्या ऑनलाइन पेमेंट प्रणालीद्वारे त्यांचे नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्क भरण्याचा पर्याय आहे. गुजरातमधील ई-स्टॅम्पिंगबद्दल अधिक माहितीसाठी, वाचन सुरू ठेवा.

गुजरातमध्ये मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क ऑफलाइन भरण्याच्या चरण

 • फ्रँकिंग केंद्रे: गुजरातमध्ये, रिअल इस्टेटचे खरेदीदार जवळच्या बँकेत किंवा फ्रँकिंग केंद्रात जाऊन त्यांचे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरू शकतात.
 • मुद्रांक कागदपत्रे: गुजरातमध्ये त्यांचे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरण्यासाठी, ते अधिकृत मुद्रांक व्यापाऱ्यांच्या संपर्कात राहू शकतात आणि मुद्रांक कागद खरेदी करू शकतात.

गुजरातमधील मुद्रांक शुल्कावर परिणाम करणारे घटक

गुजरातमधील मुद्रांक शुल्कावर परिणाम करणारे काही घटक खालीलप्रमाणे आहेत.

 • मालकाचे वय
 • मालमत्तेचे वय
 • स्थान
 • मालकाचे लिंग
 • उद्देश
 • सुविधा

गुजरात मुद्रांक शुल्क भरण्यापूर्वी लक्षात ठेवण्याच्या गोष्टी

गुजराती मुद्रांक शुल्क भरण्यापूर्वी, मालमत्ता मालकांनी काही गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत ज्या खालीलप्रमाणे आहेत:

 • आंतरराष्ट्रीय दस्तऐवजांवर, मुद्रांक शुल्क भरले असल्यास ते तीन महिन्यांसाठी वैध आहे.
 • मालमत्ताधारकांकडून मुद्रांक शुल्क वेळेवर भरल्यास ते सहा महिने चांगले असते.
 • मुद्रांक शुल्क खरेदीदाराने भरले पाहिजे, विक्रेत्याने नाही.

गुजरातमधील विविध मालमत्ता करारांवर मुद्रांक शुल्क

दस्तऐवज मुद्रांक शुल्क
मालमत्तेच्या मूल्यावर एक्सचेंज डीड ३%
सेल डीड / गिफ्ट डीड ६%
भाडेपट्टा हक्काचे हस्तांतरण ३%
लीज डीड 1-5 वर्षे 1.50%
लीज डीड 1 – 10 वर्षे ३%
लीज डीड 1 – 15 वर्षे ६%
लीज डीड 1-20 वर्षे ६%
20 वर्षांवरील लीज डीड ६%
आगाऊ रकमेवर, असल्यास ३%
ताब्यासह गहाणखत ३%
ताबा न घेता गहाणखत 1.50%
त्यागाचे कृत्य ₹५०/-
कौटुंबिक वस्ती ₹५०/-
विश्वासी कृत्य ₹५०/-
दत्तक कृत्य ₹४०
विमोचन डीड ₹३०
भागीदारी डीड ₹२५
GPA ₹१५
GPA रद्द करणे ₹१५
सब GPA रद्द करणे ₹१५
उप GPA ₹१५
हुकूम 1.50%
SPA ₹५
SPA रद्द करणे ₹५
दुरुस्ती करार ₹५/-


Web Title – गुजरात मालमत्ता नोंदणी 2022-23: मुद्रांक शुल्क शुल्क, कागदपत्रे

Leave a Comment

Share via
Copy link